artykuł nr 1

Ogłoszenie

W związku z trwającą epidemią COVID-19 i absencją chorobową  pracowników, Zarząd Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że z dniem 03.11.2020 r.  wstrzymuje przyjmowanie i realizację usług pogrzebowych  do odwołania.

 

Prezes Zarządu
      mgr inż. Andrzej Ziemniak