Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-09-21 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-21 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-21 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-21 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-21 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-21 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-21 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-21 13:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-19 12:30
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy nieograniczony na najem pomieszczenia o pow. 18 m2 (nieogrzewane, jest woda i w.c.) mieszczące się w Przemyślu przy ul. Sportowa 1
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-19 12:26
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy nieograniczony na najem pomieszczenia o pow. 18 m2 (nieogrzewane, jest woda i w.c.) mieszczące się w Przemyślu przy ul. Sportowa 1
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-19 12:26
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy nieograniczony na najem pomieszczenia o pow. 18 m2 (nieogrzewane, jest woda i w.c.) mieszczące się w Przemyślu przy ul. Sportowa 1
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-19 12:25
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy nieograniczony na najem pomieszczenia o pow. 18 m2 (nieogrzewane, jest woda i w.c.) mieszczące się w Przemyślu przy ul. Sportowa 1
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-19 12:25
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy nieograniczony na najem pomieszczenia o pow. 18 m2 (nieogrzewane, jest woda i w.c.) mieszczące się w Przemyślu przy ul. Sportowa 1
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-19 12:24
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg ofertowy nieograniczony na najem pomieszczenia o pow. 18 m2 (nieogrzewane, jest woda i w.c.) mieszczące się w Przemyślu przy ul. Sportowa 1
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-13 09:47
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy na najem części targowiska zabudowanej pawilonem handlowym nr 35 H-44 stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl o pow. 7,20 m2 usytuowany na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor II
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-13 09:47
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy na najem 9 stanowisk - powierzchni handlowych na okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. usytuowanych na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor I
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-13 09:45
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy na najem części targowiska zabudowanej pawilonem handlowym nr 35 H-44 stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl o pow. 7,20 m2 usytuowany na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor II
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-13 09:45
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy na najem części targowiska zabudowanej pawilonem handlowym nr 35 H-44 stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl o pow. 7,20 m2 usytuowany na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor II
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-13 09:44
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy na najem części targowiska zabudowanej pawilonem handlowym nr 35 H-44 stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl o pow. 7,20 m2 usytuowany na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor II
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-13 09:44
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy na najem części targowiska zabudowanej pawilonem handlowym nr 35 H-44 stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl o pow. 7,20 m2 usytuowany na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor II
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-13 09:43
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg ofertowy na najem części targowiska zabudowanej pawilonem handlowym nr 35 H-44 stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl o pow. 7,20 m2 usytuowany na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor II
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-13 09:41
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy na najem 9 stanowisk - powierzchni handlowych na okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. usytuowanych na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor I
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-13 09:39
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy na najem 9 stanowisk - powierzchni handlowych na okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. usytuowanych na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor I
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-13 09:39
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy na najem 9 stanowisk - powierzchni handlowych na okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. usytuowanych na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor I
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-13 09:38
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy na najem 9 stanowisk - powierzchni handlowych na okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. usytuowanych na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor I
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-13 09:38
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy na najem 9 stanowisk - powierzchni handlowych na okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. usytuowanych na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor I
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-09-13 09:35
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg ofertowy na najem 9 stanowisk - powierzchni handlowych na okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. usytuowanych na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor I
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-07-01 07:39
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy na najem części targowiska zabudowanej pawilonem handlowym nr 15-H24 stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl o pow. 7,20 m2 usytuowany na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor II
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-07-01 07:39
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy na najem części targowiska zabudowanej pawilonem handlowym nr 15-H24 stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl o pow. 7,20 m2 usytuowany na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor II
Wykonanie: Grzegorz Hornecki
Data: 2022-07-01 07:38
Dział: Ogłoszenia » Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg ofertowy na najem części targowiska zabudowanej pawilonem handlowym nr 15-H24 stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl o pow. 7,20 m2 usytuowany na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor II
Wykonanie: Grzegorz Hornecki