Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 11126
   Dane teleadresowe 1262
   Status prawny 582
   Przedmiot działalności 647
   Struktura własnościowa 1030
   Aktywa 710
Administracja
   Zarząd Spółki 1022
   Rada Nadzorcza 757
   Zgromadzenia Wspólników 517
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 459
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 8772
     Przetargi - rok 2022 1998
     Przetargi - rok 2021 6956
     Przetargi - rok 2020 8955
     Przetargi - rok 2019 5197
   Profil nabywcy-wstępne ogłoszenia informacyjne 268
   Zamówienia do 130 000 zł 14701
     Zamówienia - rok 2019 9933
   Przetargi targowiska miejskie 1794
     2020 11593
     2019 360
Ogłoszenia
   Oferty pracy 2762
   Targowiska Miejskie/przetargi, ogłoszenia 8302
   Sprzedaż majątku 290
   Pozostałe ogłoszenia 5672
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 403
Dostęp do informacji publicznej
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 542
Inne
   Redakcja BIP 538
   Pomoc publiczna 227
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 167
   Procedura obsługi osób niepełnosprawnych 62
Łączna liczba odwiedzin:107604