Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 6613
   Dane teleadresowe 892
   Status prawny 345
   Przedmiot działalności 391
   Struktura własnościowa 404
   Aktywa 478
Administracja
   Zarząd Spółki 561
   Rada Nadzorcza 396
   Zgromadzenia Wspólników 297
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 229
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 5306
     Przetargi - rok 2021 913
     Przetargi - rok 2020 8465
     Przetargi - rok 2019 4933
   Profil nabywcy-wstępne ogłoszenia informacyjne 92
   Zamówienia do 30 000 euro 8791
     Zamówienia - rok 2019 6115
   Przetargi targowiska miejskie 1624
     2020 8412
     2019 253
Ogłoszenia
   Oferty pracy 1344
   Targowiska Miejskie/przetargi 1531
   Pozostałe ogłoszenia 3041
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 182
Dostęp do informacji publicznej
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 315
Inne
   Redakcja BIP 350
   Pomoc publiczna 27
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 8
Łączna liczba odwiedzin:62308