Przetarg nieograniczony na budowę wiaty stalowej nad stanowiskiem do mycia pojazdów oraz przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1-6 do SIWZ (w tym formularz oferty)

Zał. nr 7 do SIWZ (wzór umowy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania