artykuł nr 1

Przetarg ofertowy na najem pawilonu handlowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl nr 14 (H-23), 15 (H-24) o pow. po 7,20 m2 każdy usytuowane na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor II