artykuł nr 1

Przetarg ofertowy na najem 1/2 straganu nr 26A, 31A, 31B, 32A, 32B, 33A, 33B, 54A, 54B usytuowane na targowisku „Zielony Rynek” ul. Sportowa 2