artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów niebezpiecznych i obojętnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl

Uwaga zmiana!

Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2020 r. o godz. 13.00.