artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów „Bio” z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl