artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl -nr sprawy: NA.261.1.7.2020

Uwaga: po rozpakowaniu folderu Klucz Publiczny - plik źródłowy w formacie .asc