artykuł nr 1

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

  1. Grzegorz Hornecki
    e-mail: sekretariat@pgk.przemysl.pl 
    tel. 16 678 24 84