artykuł nr 1

Ochrona Danych Osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Słowackiego 104, 37 – 700 Przemyśl, wpisana do KRS 0000113913, NIP 7950009315 oraz REGON 650038730. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować:

· listownie, na adres: ul. Słowackiego 104, 37 – 700 Przemyśl

· za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: sekretariat@pgk.przemysl.pl 

· telefonicznie pod numerem telefonu: 16 678 24 84

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować:

· telefonicznie: 16 678 24 84 w. 23

· listownie, na adres: ul. Słowackiego 104, 37 – 700 Przemyśl

· za pośrednictwem e – mail, na adres: ksiegowosc@pgk.przemysl.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce „Ochrona danych osobowych" na stronie http://pgk.przemysl.pl/index.php/ochrona-danych-osobowych/