artykuł nr 1

Ogłoszenie

Zarząd Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.03.2022 r. wznowił bieżącą obsługę Klientów w siedzibie Spółki (oddziałach).

 

W związku z powyższym w trosce o wspólne bezpieczeństwo wprowadza się następujące zasady przebywania w budynkach Spółki:

-   w przestrzeniach zamkniętych należy przebywać w maseczkach ochronnych,

-   wchodząc do budynku należy zdezynfekować dłonie,

-   przestrzegać obowiązujących zasad zachowania dystansu społecznego.

 

Jednocześnie apelujemy, aby w dalszym ciągu wszystkie możliwe sprawy urzędowe w pierwszej kolejności załatwiać telefonicznie,  w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej,  a budynek odwiedzać tylko w sprawach pilnych.

 

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Ziemniak
artykuł nr 2

Informacja

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje o zaprzestaniu porozumiewania się za pośrednictwem faksu (nr 16 678 67 83).

artykuł nr 3

Ogłoszenie

W związku z absencją chorobową

pracowników Administracji Targowisk Miejskich

w dniach 22 – 24.12.2021 r.

w sprawach pilnych prosimy o kontakt

na adres e-mail: sekretariat@pgk.przemysl.pl

lub telefonicznie: 16 678 24 84, 668 461 272

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Ziemniak
artykuł nr 4

Ogłoszenie


W DNIU 24.12.2021 R. (PIĄTEK)

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

NIECZYNNY

 

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Ziemniak
artykuł nr 5

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Biuro Zarządu

PGK Sp. z o.o.

i ZUK w Przemyślu Sp. z.o.o.

od dnia 08.11.2021

nieczynne do odwołania

 

1. Sprawy wymagające:

· udzielenia informacji należy załatwiać poprzez kontakt telefoniczny tel. 16 678 24 84,

· rozpatrzenia pisemnego wniosku należy załatwiać poprzez kontakt e-mail:

sekretariat@pgk.przemysl.pl

zukprzemysl@poczta.onet.pl

UWAGA! Zmiana adresów e-mail

· korespondencję w formie papierowej prosimy umieszczać do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku biura Zarządu ul.Słowackiego104.

2. W przypadku gdy sprawy nie uda się załatwić poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail należy telefonicznie ustalić indywidualny termin spotkania.

 

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

 

Prezes Zarządu  
PGK Sp. z o.o.
Andrzej Ziemniak   

 

Prezes Zarządu
ZUK w Przemyślu Sp. z o.o.
Krzysztof Strent