artykuł nr 1

Przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu o pow. 19m2 mieszczącego się w Przemyślu przy ul. Sportowej 1 (wejście od ul. Wilsona)

artykuł nr 2

Przetarg ofertowy na najem 9 miejsc samochodowych na okres od 01 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. usytuowanych na targowisku „Zielony Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor III

artykuł nr 3

Przetarg ofertowy na najem pawilonu handlowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl nr 9 (H-27) i nr 26 (H-44) o pow. po 7,20 m2 każdy usytuowane na targowisku „Zielony Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor II

Załączniki:
Ogłoszenie 189 KB
Regulamin 303 KB
Zał. graficzny 196 KB
Formularz oferta 33 KB
artykuł nr 4

Przetarg ofertowy na najem pawilonu handlowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl nr H-19 (2) o pow. 7,20 m2 usytuowany na targowisku „Zielony Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor II

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 189 KB
Regulamin 302 KB
Zał. graficzny 212 KB
Formularz oferta 31 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o planowanym zamknięciu Targowiska przy ul. Wilsona 3

Załączniki:
ogloszenie.pdf 93 KB