artykuł nr 1

Przetarg ofertowy nieograniczony na najem pomieszczenia o pow. 18 m2 (nieogrzewane, jest woda i w.c.) mieszczące się w Przemyślu przy ul. Sportowa 1

Termin składania ofert: 04.10.2022 r. godz. 10.00

artykuł nr 2

Przetarg ofertowy na najem części targowiska zabudowanej pawilonem handlowym nr 35 H-44 stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl o pow. 7,20 m2 usytuowany na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor II

Termin składania ofert: 30.09.2022 r. godz. 10.00

artykuł nr 3

Przetarg ofertowy na najem 9 stanowisk - powierzchni handlowych na okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. usytuowanych na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor I

Termin składania ofert: 26.09.2022 r. godz. 10.00

artykuł nr 4

Przetarg ofertowy na najem części targowiska zabudowanej pawilonem handlowym nr 15-H24 stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl o pow. 7,20 m2 usytuowany na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor II

Termin składania ofert: 11.07.2022 r. godz. 10.00

Załączniki:
Ogłoszenie 182 KB
Regulamin przetargu 303 KB
Zał. graf. 492 KB
Formularz oferta 29 KB
artykuł nr 5

Przetarg ofertowy na najem 9 stanowisk - powierzchni handlowych na okres od 01 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. usytuowanych na targowisku „Mój Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor I

Termin składania ofert: 28.06.2022 r. godz. 10.00