artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

Lech Marek Skierczyński – Przewodniczący
Agnieszka Skowronek – Z-ca Przewodniczącego
Wojciech Bobowski  – Sekretarz