artykuł nr 1

Struktura własnościowa

100% udziałów należy do Gminy Miejskiej Przemyśl