artykuł nr 1

Status prawny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podstawa działania – Umowa Spółki z dnia 31 grudnia 1992 r. akt notarialny Rep. A Nr. 54995 / 1992
Spółka została wpisana do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr. 0000113913
NIP: 795-00-09-315
Regon: 650038730