artykuł nr 1

Kontakt

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o
Słowackiego 104
37-700 Przemyśl

NIP: 795 00 09 315
Nr KRS 0000113913
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 602400,- PLN

Nr BDO 000016545

Rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A. 79 1240 1792 1111 0010 9527 8585

Siedziba główna:

Tel. centr.: 16/ 678-24-84, 16/ 678-26-34
E-mail Biura Zarządu: sekretariat@pgk.przemysl.pl

ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl
godziny pracy: pon.-pt. od godz. 7.00 do 15.00


Inspektor Ochrony Danych:

Tel. 16/ 678-24-84 wew. 23
E-mail: ksiegowosc@pgk.przemysl.pl


Pion Eksploatacji:

Tel. 16 678-24-38
e-mail: pgkprzemysl.odpady@pgk.przemysl.pl

ul. Cegielniana 2, 37-700 Przemyśl
godziny pracy: pon.-pt. od godz. 7.00 do 15.00


Dział Pogrzebowy:

Tel. 16/ 678-26-34, 16/ 678-24-84
Kom. 668-461-223, 668-461-231

ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl
zgłoszenia są przyjmowane całodobowo - 24h


Administrowanie Targowiskami Miejskimi:

Biuro Administracji Targowisk Miejskich znajduje się przy ulicy Sportowej 5.
tel. 16/ 678 33 60
e-mail: biurohala@pgk.przemysl.pl

Godziny pracy:
- Biuro Administracji Targowisk Miejskich - pon - pt 7.00 - 15.00
- Targowisko „Hala Targowa” - pon - sob od 5.00 - 18.00
- Targowisko „Zielony Rynek” - pon - sob od 5.00 - 18.00