artykuł nr 1

Przetarg ofertowy na najem pawilonu handlowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl nr 9 (H-27), 10 (H-28), 11 (H-29) o pow. po 7,20 m2 każdy usytuowane na targowisku „Zielony Rynek” ul. Sportowa 2 - sektor II