artykuł nr 1

Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.11.2020 r. Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podejmuje realizację usług pogrzebowych.

 

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Ziemniak
artykuł nr 2

Ogłoszenie

W związku z trwającą epidemią COVID-19 i absencją chorobową  pracowników, Zarząd Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że z dniem 03.11.2020 r.  wstrzymuje przyjmowanie i realizację usług pogrzebowych  do odwołania.

 

Prezes Zarządu
      mgr inż. Andrzej Ziemniak
artykuł nr 3

Ogłoszenie dot. Targowisk Miejskich

OGŁOSZENIE

Biuro Hali Targowej PGK Sp. z o.o.

od dnia 14.10.2020 r.

nieczynne do odwołania

 

1. Sprawy wymagające:

 • udzielenia informacji należy załatwiać poprzez kontakt telefoniczny tel. 16 678 33 60,
 • rozpatrzenia pisemnego wniosku należy załatwiać poprzez kontakt e-mail:

pgkhala@poczta.onet.pl

pgkprzemysl@pro.onet.pl

 • korespondencję  w formie papierowej prosimy umieszczać do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku biura Targowisk Miejskich ul. Sportowa 5 lub budynku Zarządu   PGK Sp. z o.o. ul.Słowackiego104.

 

2. W przypadku gdy sprawy nie uda się załatwić poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail należy telefonicznie ustalić indywidualny termin spotkania.

 

wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

- dotyczące targowiska Hala Targowa 

  PGK Sp. z o.o. - bank PKO

  nr 79 1240 1792 1111 0010 9527 8585

 

- dotyczące targowiska „Zielony Rynek”

Gmina Miejska Przemyśl - Getin Noble Bank S.A.

  Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003

 

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

 

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Ziemniak
artykuł nr 4

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, od dnia 16.10.2020 r. budynek Zarządu Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. będzie zamknięty do odwołania.

 

Powyższe ograniczenie dotyczy również oddziałów Spółki.

 

Wszelkie sprawy związane z obsługą administracyjną prosimy zgłaszać z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

 

W przypadku spraw pilnych prosimy o wcześniejszy kontakt:

Sekretariat:

tel. 16 678 24 84

e-mail: pgkprzemysl@pro.onet.pl

Dział Pogrzebowy:

tel.  16/ 678-26-34

Pion Eksploatacji:
tel. 16 678-24-38

e-mail: pgkprzemysl.odpady@pgk.przemysl.pl

Biuro Administracji Targowisk Miejskich

tel.  (16) 678 33 60  

e-mail: pgkhala@poczta.onet.pl

 

Kasa będzie nieczynna – wpłaty prosimy dokonywać na nasz rachunek bankowy:

 

Bank Pekao S.A. 79 1240 1792 1111 0010 9527 8585

 

 

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Ziemniak
artykuł nr 5

Ogłoszenie

Szanowni Państwo !!!

 

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i wynikającym z tego zagrożeniem, w trosce o bezpieczeństwo zarówno Pracowników Spółki jak i Klientów Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. począwszy od dnia 14.10.2020 r. zmianie ulega  sposób postępowania z korespondencją oraz obsługi Klienta:

 1. Wszelkie sprawy związane z obsługą administracyjną prosimy zgłaszać z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

  Poniżej zamieszczamy wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mail:

  Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

  ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl

  e-mail: pgkprzemysl@pro.onet.pl

  tel. centr.: 16 678-24-84

  fax: 16 678-67-83

  Dział Pogrzebowy

  tel. 16 678-26-34, 16 678-24-84
kom. 668-461-223, 668-461-231

  Pion Eksploatacji

  tel. 16 678-24-38
  e-mail: pgkprzemysl.odpady@pgk.przemysl.pl

  Biuro Administracji Targowisk Miejskich

  tel. 16 678 33 60
e-mail: pgkhala@poczta.onet.pl

 Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej:  www.pgk.przemysl.pl.

 

 1. Korespondencję listową Klienci mogą umieszczać w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Spółki - co do złożonych dokumentów obowiązuje 24 godzinna kwarantanna.

 

 1.  W przypadku niemożności załatwienia sprawy z wykorzystaniem środków określonych w pkt. 1 ustalimy z Państwem indywidualny termin spotkania lub inny dogodny sposób rozwiązania sprawy.

 

 1. Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Spółce.

 

 1. W sytuacji określonej powyżej wprowadza się ograniczenie w liczbie Klientów w ten sposób, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

 

 1.  Na terenie Spółki nie mogą przebywać osoby postronne, nie związane bezpośrednio z załatwianą sprawą.

 

 1.  Pracownicy Spółki w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi oraz Klienci, zobowiązani są stosować się do aktualnego obowiązku zakrywania ust i nosa, a także dezynfekowania rąk.

 

 1.  Należy zachowywać wymagany odstęp od innych osób w pomieszczeniach i na korytarzu.

 

 1.  W budynku Spółki może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nieobjęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

 1. Kasa Spółki będzie czynna wyłącznie w sytuacji dotyczącej bezpośredniej obsługi Klienta – wszelkie wpłaty należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Spółki.

 

 1. W każdym przypadku należy dostosować się do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

  Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Ziemniak