artykuł nr 1

Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl (tryb podstawowy)