artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów niebezpiecznych i obojętnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl

Uwaga zmiana!

Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2020 r. o godz. 13.00.

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów „Bio” z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl -nr sprawy: NA.261.1.7.2020

Uwaga: po rozpakowaniu folderu Klucz Publiczny - plik źródłowy w formacie .asc

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru odpadów segregowanych, w tym „BIO”, o DMC do 7,5 t, zasilanego gazem ziemnym CNG