artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych

obrazek

(po rozpakowaniu folderu Klucz Publiczny - plik źródłowy w formacie asc.)

artykuł nr 2

III Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl- oznaczenie sprawy 9/ZP/2019

(po rozpakowaniu folderu Klucz Publiczny - plik źródłowy w formacie asc.)

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego - oznaczenie sprawy 10/ZP/2019

artykuł nr 4

II Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami udostępnione przed dniem 20.09.2019 r. znajdują się w zakładce BIP-archiwum (postępowanie opublikowane 18/09/2019).

Adres strony:

http://www.pgk-przemysl.4bip.pl/archiwalny-bip/index.html

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na dostawę trumien drewnianych oraz krzyży

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami udostępnione przed dniem 20.09.2019 r. znajdują się w zakładce BIP-archiwum.

Adres strony:

http://www.pgk-przemysl.4bip.pl/archiwalny-bip/index.html